Từ ngày 4 đến 5/4/2017 Hội đồng Đội huyện Ba Bể chủ trì phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thi “Nghi thức Đội – Chỉ huy Đội giỏi” ...